ἀπίκεο

ἀπίκεο
ἀφικνέομαι
arrive at
aor imperat mid 2nd sg (ionic)
ἀπί̱κεο , ἀφικνέομαι
arrive at
aor ind mid 2nd sg (ionic)
ἀφικνέομαι
arrive at
aor ind mid 2nd sg (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”